Sok szeretettel köszöntjük a Pitypangos Óvoda Honlapján

 

 

 

 

 

"Minden talajban megterem valamiféle virág.
 Minden napnak van valamilyen öröme.
 Neveld rá a szemed,
 hogy meglássa azt!"
                                         -  Wass Albert  -

 

                  Pitypang Meséje

 

 Tompa Mihály: A pitypang meséje : PDF

 

Óvodánk története
Egy kis bemutató képekben PowerPoint formátumban:  KLIKK

"Gyermekeink a magyarság holnapját fogják építeni, de azt nem építhetik a levegőbe, hanem a tegnap, a
  tegnapelőtt, az őseink által összehordott kövekre."

Kodály Zoltán

Nehéz küzdelmes évek voltak az indulás évei, a magas gyermeklétszám, és a hiányos személyi feltételek miatt. Valamint a tárgyi feltételek folyamatos pótlása is nagy gondot jelentett.

Az akkori 2. számú Napköziotthonos óvoda, mint a város második tanácsi óvodája 1972. szeptember elsején került átadásra négy gyermekcsoporttal a Déli-lakótelepen. Nehéz hetek, hónapok göröngyös munkájának eredményeként a lelkiismeretes dolgozók, a gyermekek szüleinek segítőkészsége, szeretete, ragaszkodása azonban összekovácsolta a kollektívát, és biztonságot, állandóságot, kiegyensúlyozott légkört tudtunk nyújtani a gyermekeknek.

"A szervezés nehéz feladata volt a sokfelől érkező és sokféle kultúrát magával hozó emberek közösséggé formálása."- nyilatkozta Trautmann Henrikné, az óvoda első vezetője.

Mivel a gyermek létszám 30 fölé emelkedett (38-40 fő/csoport), ezért az 1978/79-es nevelési évben a város egy barakkban, 3 csoporttal szükségóvodát indított az ERBE területén 5. sz. óvoda néven,- mint a 2. sz. óvoda tagóvodájaként.

Majd 1979/80-ban újabb barakkal és 3 csoporttal bővült az óvoda. Így 10 csoportunk lett. Erőpróbáló feladatokkal kellett megbirkózni ezekben a nehéz években.

1982. szeptember 1-től a mai Kipp- Kopp óvodához került a barakkokban elhelyezett 6 gyermekcsoport, a teljes személyzetével. S a mai Pitypangos óvoda tagóvodája a város első óvodája, az Óvárosi óvoda lett, ahol 1979 óta szerb nemzetiségi nyelvvel is ismerkednek a gyermekek.

1992. májusában az óvoda az udvarunkon tavasszal sárgálló pitypangoktól kölcsönözve, felvette a Pitypangos nevet. A névválasztásban segítettek az óvodások és szüleik is.

2006. szeptember 1-től az Óvárosi tagóvodában szülői kezdeményezésre önkormányzatunk Képviselő-testülete a 3. óvodai csoport beindításáról döntött. Így lett a Pitypangos óvoda 7 csoportos óvoda, 4 csoporttal a központi óvodában, és 3 csoporttal a tagóvodában.

" 2009 januárjában kissé megilletődve léptem be a Pitypangos óvoda épületébe, amikor az első gyermekünk elkezdett ide óvodába járni. Azért éreztem magam egyszerre furcsán, másrészt meglepően otthonosan, mert éppen harminc évvel korábban én is ebben az épületben voltam nagycsoportos óvodás, majd ballagó kis iskolakezdő. Az öltözők, csoportszobák elrendezése ma is ugyanaz, mint régen, az épület kívül-belül takaros, nyugalmat árasztó.
Meglepettségem még inkább fokozódik, amikor az egyik óvó néni észrevesz és azt kiáltja, hogy jé...a Pogány Misó!
Kopaszodó halántékom mögött az agyam lüktet, és három évtizede elrejtett emlékek törnek fel, a kedves óvónénink, Ljubi néni arca, az óvodai első barátok, Tallér Zsolt, Bakonyi Virág és persze a mindig vidám Czöndör Misi, no meg a halak...a biológia iránti vonzalom már ekkor is letagadhatatlanul megnyilvánult.
Közben megint eltelt több mint 3 év és nagyon jó látni, hogy a gyerekeink számára a Pitypangos óvoda most is ugyanazt a barátságos, védelmet és biztonságot adó környezetet jelenti, amit mi is tapasztaltunk.
Néhány hete például a kislányunk megkérdezte tőlünk, hogy nem alhatna-e most már ő is délután az óvodában? Amikor visszakérdeztünk, hogy miért szeretne ott aludni, azt válaszolta, hogy azért, mert az óvónénik elalváskor simogatják a gyermekek fejét. Köszönjük Óvónénik, Dadus nénik azt a sok szeretetet, amit Gyermekeinknek adtok!"

Pogány Miklós (agrárkémikus, kutató), az óvoda növendéke 1976-1979 között

- Pogány Lídia apukája

A személyi feltételek alakulása.
Mindig is gyermekszerető, hivatásukat mélyen átélő dolgozók nevelték - nevelik, gondozták- gondozzák a kis "pitypangosokat". A kezdetekkor egy független vezető, 6 óvónő és 4 technikai dolgozó jelentette a személyi állományt. Majd a 10 csoportos óvodában 26 főre nőtt a létszám. Jelenleg a 7 csoportos óvoda személyi állománya 29 fő.

A dolgozók iskolai végzettsége, szakképesítése, a mindenkori munkaköri feladat ellátását maximálisan biztosította- biztosítja. Az óvónők főiskolai végzettségük mellett szakirányú tanfolyamokon és továbbképzéseken folyamatosan fejlesztik szakmai tudásukat. Hat óvodapedagógus rendelkezik pedagógus szakvizsgával.

Közben a 90-es évek közepén valamennyi dajka is elvégezte a dajkaképzőt, amely végzettség segíti a nevelő munka hatékonyabb, magasabb szintű ellátását.

A szerb nemzetiségi nyelvű feladatok teljesítésére óvodapedagógusunk megfelelő végzettséggel rendelkezik. Ugyanígy a gyógytestnevelési rehabilitációban részesülő gyermekek fejlesztését gyógytestnevelő végzettséggel rendelkező óvodapedagógusok, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való egyéni fejlesztő munkát pedig gyógypedagógus látja el.

Azért, hogy az óvoda zavartalanul és hatékonyan működjön, mindig is fontosnak tekintettük a technikai állományban dolgozók odaadó, gondos, precíz munkáját. Napjainkban az óvodatitkár/ gazdasági ügyintéző, a konyhai dolgozó, a takarító és a karbantartó szemléletében is már a pedagógiai szempontok érvényesülnek.

A tárgyi feltételek alakulása.
Az óvoda vezetése mindig is arra törekedett, hogy a színvonalas munkához, a program céljához rendelt, a gyermekek biztonságát szolgáló, testi-lelki-szellemi fejlődésüket harmonikusan biztosító eszközök álljanak rendelkezésre.

A '90-es évektől kezdve a tárgyi eszközök, valamint a berendezések választéka és minősége is sokat javult, aminek eredményeként vonzó, tiszta, esztétikus belsővel és külsővel fogadjuk az eltérő szociális környezetből érkező gyermekeket.

Az óvoda belső és külső környezetformáló szerepének nagy figyelmet szenteltünk a kezdetektől fogva. Tudtuk, hogy egészségesen élni csak egészséges, biztonságos, környezetbarát világban lehet. Saját költségvetési keretünk adta lehetőségekből, pályázatokon elnyert összegekből, valamint az 1997-ben megalapított Pitypangos Palánták Alapítvány támogatásával sikerült biztosítani a sikeres nevelő- fejlesztő munkához elengedhetetlen felszereléseket, nevelési eszközöket.

Alapítványunkat egy akkori szülő, Sóvágóné Máthé Mária alapította.

Alapítványunk célja az oktató- nevelőmunka színvonalasabbá tétele, a gyermekek személyiségének minél sokoldalúbb és harmonikusabb fejlesztése; a nehéz helyzetbe került családok gyermekeinek segítése.

A mindenkori érvényes törvényi előírásoknak megfelelően bővítettük az intézményt tornateremmel, logopédiai, orvosi szobával és egyéb kiszolgáló helységekkel. Ez az Óvárosi tagóvodánkban 1997-ben, a központi óvodánkban pedig 2002-ben történt.

Óvodai udvaraink kialakításánál az az elv vezérelt bennünket, hogy egyaránt a pihenés, a mindennapos tapasztalatszerzés, az élménynyújtás, a játék, és a tevékenykedés színhelyei legyenek. Úgy tapasztaljuk, hogy ezt sikerült megvalósítani.

Óvodánk életében hatalmas mérföldkőnek számított az új óvodaépület birtokba vétele, amely méltó körülményeket biztosít óvárosi gyermekeink személyiségének minél szélesebb körű fejlesztéséhez.

Az intézményi gazdálkodás.
Az óvodai gazdasági ügyeit a GESZ intézte 1992. február 1-ig. Ezután lettünk önállóan gazdálkodó intézmény.

2004. október 1-től pedig a GEI végzi el már részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervű Pitypangos óvoda gazdálkodási feladatait.

"Lázasan kerestem a kiutat, olyan módszert, amely megfelel az örökké mozgó, tevékenykedő, minden iránt érdeklődő gyermek kíváncsiságának, és komolyan veszi azt a törekvést , hogy megértse a világot, hogy kiismerje magát benne, amely emberszámba veszi."

Burchard Erzsébet

Szakmai arculatunk (Gyermekképünk).
Nyitott, kiegyensúlyozott, testileg és lelkileg harmonikusan fejlett, vidám gyermekek nevelésén fáradozunk, akik szeretik és védik környezetüket, kooperációra és igényes kommunikációra képesek.

Óvodai életünk leghatékonyabb színtere a játék. Mindig is, alapvetően fontosnak tartottuk az óvoda nevelési intézmény jellegét, a családias légkört, az érzelmi biztonságban történő sokoldalú, változatos módon felajánlott személyiségfejlesztést.

Az óvoda szakmai arculata már a '80-as évek elején körvonalazódott, de a mai kép több éves, hosszú folyamat eredménye. A komplex nevelést részesítjük előnyben. Ez a szellemiségünk napjainkra teljesedik ki egyre erőteljesebben.

Az 1998. szeptember 1-vel életbe lépő Helyi nevelési programunk címe is ezt tükrözi. "Tevékenyen a környezetért- tevékenyen az egészségért".

Ebben az egészséghez, az egészséget támogató környezethez vezető életmód szokásrendszerének kialakítására törekedtünk a táplálkozáskultúrában, a mentálhigiénében, a tárgykultúrában, a viselkedéskultúrában és a környezet- és természetvédelemben. Különösen nagy figyelmet szenteltünk a speciális területeknek a környezetkultúra és a viselkedéskultúra megalapozásához. Hiszen felismertük, hogy e speciális területek az óvodai élet mindennapjait ölelik fel, szinte mindent, amit itt teszünk, amit az óvodában élünk.

Óvodánk bázisóvodája lett a Tevékenységközpontú Óvodai Programon belül, a környező világ tevékeny megismerésének és az anyanyelvi nevelésnek. Mindig örömmel tölti el a kollektívát, amikor szakmai tapasztalatcserére az ország különböző részéből éppen hozzánk érkeznek kollégák. Így mi is meríthetünk az ő tudásukból.

2011 szeptemberétől óvodánk felvállalta a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését.

Nemes céljaink teljesítését csak a családi házzal karöltve tudtuk és tudjuk megvalósítani. A családi nevelés elsődleges szerepét mindig is tiszteletben tartottuk, mindig is a jó együttműködésre törekedtünk. Ezért a szokásos fogadóórákon, szülői értekezleteken, családlátogatáson és a személyes beszélgetéseken kívül, gyakoriak a közös együttlétek: a "Pitypangos napok" keretében a játékos sport-, és alkotó délelőttök, a fahéjillatú adventváró készülődések, a "Tavaszi zsongás" és az "Őszi dúdoló" közös zenés irodalmi műsorok, vagy a Legszebb mesém- versem napja rendezvénysorozat.

"Pitypangos óvoda szép. Pitypangos ovi kicsi. Pitypangos ovi kedves. Pitypangos ovi családias. Óvó nénik, dajka nénik kedvesek. Minden kis lurkót jól ismernek. Segítenek, ha az öltözködés kicsit nehézkes. Mint a tyúkanyók, várják kis csibéiket. Akik vidáman, széles mosollyal érkeznek. Néha előfordul, hogy szomorú az egyik reggel. Ölelő karjaikban vígasztalást nyernek. Három kicsi porontyom van. Az első már iskolás. De mindig örül, ha meglátja az óvoda kapuját. A középsőm most is ide jár. A kis vadócomból szorgos középsős vált. A harmadik is készülődik. Kis szíve ide vágyódik. A kedves aula, az óvodás halak hívják, csalogatják, "Légy te is pitypangos óvodás."

Baloghné Lak Tünde- Balogh Noémi anyukája

Megalkottuk a Helyi Nevelési Programunkat:

" Tevékenyen a környezetért- Tevékenyen az egészségért" címmel, és az Intézményi Minőségirányítási Programot.

A mai túlurbanizált, felgyorsult világunkban, amikor a korábbi értékek devalválódnak, fontosnak tartjuk az etikai értékrendszer alapjainak a lerakását is. Hiszen érték nélkül nincs mihez mérni magunkat.

Ezért kollektívánk megalkotta, az:

Egyes korosztályoktól elvárható etikai normákat.
A Pitypangos Tízparancsolatot
A Pitypangos Etikai Kódexet
A Pitypangos Illemkódexet, és
A Papi, Mami! Gyermeki kérés
gyűjteményt.

Pontokba foglaltuk, mintegy szabálygyűjteményként, az elvárható attitűdöket, viselkedésmódokat mind a kollektíva tagjai, mind a gyermekek és szüleik tekintetében.
Két nyelven éljük az életünket, és így nevelünk az Óvárosi Pitypangos Tagóvodában 1979 óta. Énekelünk, verset mondunk, szerb dalokat hallgatunk, és nagyokat táncolunk.
Minden tevékenységbe beleszövődik a nemzetiségi nyelv. Ezzel színesítjük, tartalmilag gazdagítjuk a rendezvényeinket is.
Várják és szeretik a gyermekek és örömmel fogadják ezeket az ismereteket, amit a szülői visszajelzések is igazolnak. Ugyanakkor a szülők is örömmel veszik, szeretik látni, hallani, hogy a gyermekük mit tanult szerb nyelven. Ünnepek nincsenek szerb dalok vagy körjátékok nélkül.
A születésnapok megünneplése úgyszintén mindkét nyelven történik. Ápoljuk, és igyekszünk megismertetni gyermekeinkkel a szerb nemzet hagyományait, kultúráját, nyelvét annyira, amennyire egy óvodás gyermek befogadja.
Aki otthonról hozza a szerb nyelvtudást, annak lehetősége van fejleszteni tovább, hiszen az óvodapedagóguson kívül a dadus néni is anyanyelvi szinten beszéli a szerb nyelvet.

" Mit jelent nekem a pitypang?

 • Egy virágot, amiből kislánykoromban nyakláncot és karkötőt készítettünk. Merthogy valamikor én is voltam kislány!
 • Egy virágot, amelyiknek a bóbitáját ezerszer fújták ezerfelé kislányaim, akik ma már nagylányok.
 • Egy óvodát, ahol a három lányom együttvéve 11 évet tölthetett el.
 • Egy óvodát, ahol dolgozom, s amikor idekerültem, nagyon büszke voltam arra, hogy pitypangos lettem! Emlékszem, rögtön az elején egy kirándulás után "véletlenül" rajtam maradt a pitypangos pólóm, és abban sétáltam végig haza a városon, büszkén mutogatva azt. ... Eltelt 13 év... és én ugyanolyan büszkén, és jó érzéssel sétálok végig az egész városon a pitypangos emblémás pólómban!"

Kovács Katalin- Kiri néni

Hagyományaink, ünnepeink, rendezvényeink.

Hangulatosak, meghittek és bensőségesek, avagy vidámak és mozgalmasak, az ünnep jellegétől függően. Az ünnepek középpontjába mindig a gyermekeket helyezzük, hiszen értük, róluk szólnak. Azt ünnepeljük, ami közel áll a gyermekhez.

A szülők is bármikor részt vehetnek és vesznek rendezvényeinken. Számon tartják őket, eljönnek, mert tapasztaljuk, hogy az együvé tartozás érzését erősítik.

Sikereink, elismertségünk

1. Intézményünk környezetvédelem iránti elkötelezettségét elismerik, hatékonynak, eredményesnek
    értékeli a szűkebb és a tágabb társadalom is.

 • Környezetvédelmi továbbképzés megszervezése óvodánkban a városi és régiós, de az ELTE TÓFK-kal karöltve országos szintű felkérésnek tettünk eleget.
 • A Zöld Szíves Pedagógusok V. Országos Találkozójának megrendezésére kértek fel bennünket 2000-ben, majd 2013-as évre.
 • A Duna TV Talpalatnyi Zöld című műsorában 20 perc összeállításban mutatta be óvodánk környezeti nevelő munkáját 2002-ben, mely adás azóta többször is ismétlésre került.
 • Média felkérések a Helyi rádiónkban- Rádió egy 100 - riport formájában és a Helyi Városi TV-ben - Halom TV- cserélhetjük ki gondolatainkat a környezeti nevelésről.
 • Kiadványainkhoz felkérés, cikkek megírása. Pl.: Városunk Környezetvédelmi tájékoztatójához.

Innovációs munkák, publikációk, kiadványaink

Óvodapedagógusaink, a sok év alatt megszerzett, összegyűjtött szakmai tapasztalatokat folyóiratokban szakcikkek formájában és kiadványokban szívesen osztották meg az érdeklődőkkel. Íme:

 • "Utazás a Bolygókra nyelvi játékokkal" anyanyelvi nevelés az óvodában (1996.)
 • "Álomországban jártam?" Mese- valóság, környezetismeret- természetvédelem (1997.)
 • "Hej óvoda, óvoda..." gyermekem óvodás lett (1998.)
 • A Természet Búvár, az Óvodai Nevelés, Az óvodai élet, Családi lap, és a Kisgyermeknevelés szakmai folyóiratok, kiadványok hasábjain megjelent cikkek.
 • Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak - oktatási segédkönyv, módszertani kiadvány néhány fejezetének a megírása (2002.)
 • Dohányzásmentes magatartásra nevelés alternatív programjai az óvodában - módszertani segédanyag egyik részanyaga (2003.)
 • Ki van a tükörben? Az interakcióknak játékosságának szerepe a humán fejlődésben- a korai intervenció lehetőségei című konferencia egyik részanyaga (2004.)
 • Egészségpedagógia és Környezetvédelem óvodáskorú gyermekek nevelői részére.
 • NÉZZ KÖRÜL! Felfedezések óvodásszemmel. Speciális, battai környezet-, és természetvédelmi lehetőségek óvodások számára" címmel. (2009.)

2. Gyermekeink szép dicséreteket, helyezéseket érnek el a városi mesemondó versenyen, országos és helyi rajzpályázatokon.

3. 2004-ben az Alapítvány a Dadogókért 10 éves jubileuma alkalmából rendezett "Ej mi a kő?" című Kavics és Kődíszítő Pályázatára óvodánk akkori logopédusa egyik csoportunk díszített kőgyűjteményét küldte el, és gyermekeink a zsűri különdíját nyerték el.

4. Egyik óvó nénink az Óvodai Nevelés szaklap által meghirdetett Kőzet pályázaton megosztott 1. helyezést ért el, és intézményünk egy gyönyörű kőzetgyűjteménnyel gazdagodott.

5. A Magyar Gerincgyógyászok Egyesületének felkérésére szerveztük a Gerinctorna régiós továbbképzést, és az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet felkérésére egy informális találkozót a szülőkkel az egészséges táplálkozás fontosságáról, az egészséges táplálékokról.

6. Az MR1- Kossuth Rádió, értékelve az anyanyelvi nevelésben elért eredményeinket, felkérte óvodánkat a 2008 májusában indult óvodásoknak szóló Vacka rádió mesesorozatának gyerekek között való "tesztelésére", és az óvó nénik szakmai véleményére.

7. A Budapesti Vízközmű Társulás "Tiszta víz" rajzpályázatának óvodásaink országos 1. helyezést értek el. (2008.)

8. Gyermekeink 2012-ben a Zöld Szív Ifjúsági Mozgalom által meghirdetett "Nevelj fát" című természetvédelmi pályázaton országos 1. helyezést értek el, több, mint féléves projekt megvalósításával - ami életre szóló szemléletformálást jelent a gyermekeknél.

Sok-sok kisgyermek mosolya és szüleik köszönő szava mellett, munkánk elismeréseként az alábbi díjak büszke tulajdonosai vagyunk:

Városunk Képviselő- testülete által adományozott díjak:

 • Vezetőpedagógusi Díj- 1 fő
 • Gyermekekért Díj- 1 fő
 • Pedagógiai Elismerő Oklevél- 4 fő
 • Környezetvédelmi Díj- Pitypangos kollektíva

Zöld Szíves Ifjúsági,- és Természetvédő Mozgalom által adományozott díjak:

 • Az év Zöld Szíves pedagógus csoportja- nevelőtestület
 • Az év Zöld Szíves óvodapedagógusa- 1 fő
 • Zöld Szíves tábla használatára jogosult óvoda

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium által adományozott díj:

 • Zöld Óvoda

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által adományozott tábla:

 • Madárbarát óvoda

Magyar Köztársaság Oktatási Minisztere által adományozott díj:

 • Elismerő Oklevél a Pitypangos Óvoda kollektívájának
 • Arany Katedra Emlékplakett- 1 fő

A Flóra és az OEFI által adományozott cím:

 • Szívbarát Munkahely- oklevél

Saját kollektíva által alapított díjak:

 • Pitypangos díj- Pitypangos emlékplakett
 • Az év legsikeresebb óvodapedagógusa- oklevél
 • Az év legsikeresebb dolgozója- oklevél

Intézményünk OKAIM védjegyet elnyert minőségi nevelési- oktatási intézmény.

A Pitypangos óvoda vezetői:

Trautmann Henrikné      1972.-1977. március 31.
Dr. Kőrösi Lászlóné       1977. április 1-től- 1994. április 30.
Nagy Lászlóné                1994. május 1.-től - 1994. december 31. (megbízott vezető)
Zsidákovits Sándorné    1995. január 1.-től - 2012. június 30.
Sebestyén Mihályné       2012. július 1.-től 30. (megbízott vezető)
Sebestyén Mihályné       2012. augusztus 1.-től - 

A Pitypangos óvoda dolgozói 1972- 1977 között

Bányai Pálné  Bessenyei Gyuláné
Cseresznye Mátyásné Dezső Ferencné
Diczku Gyuláné Dömény Jánosné
Falusi Jánosné  Fülöp Margit
Gorócz Györgyné Gorzsás Lajosné
Gyenes Zsuzsanna Hordósi Vilmosné
Horváth Sándorné Hűvös Klára
Kellner Józsefné    Kollár Istvánné
Köröskényi Judit  Kunsági Tiborné
Kurán Istvánné   László Andrásné
Leczki Istvánné   Mágocsi Endréné
Mészöly Jánosné  Molnár Sándorné
Nemes Jánosné  Pátkai Dóra
Papp Antalné Román Ferencné
Szászné Kelemen Katalin   Szele Mihályné
Szilágyi Istvánné  Trautmann Henrikné
Varga Károlyné Zsidákovits Sándorné

Pitypangos Óvoda jelenlegi, a 2012/2013. nevelési év dolgozói

 
Csánics Stanica Nagy Gyuláné
Csőke Vera  Narancsik Imréné
Czindrichné Kovács Szilvia Papp Antalné
Fabóné Mórucz Kinga  Pogács László
Gedei Anikó   Pulainé Pakodi Éva 
Joó Lajosné  Puppán Anikó
Kovács Katalin  Róka Andrea
Kovács Tibor  Simon Magdolna
Kőváriné Lakatos Henrietta Sebestyén Mihályné
Lakatos Gézáné Szamosiné Jámbor Gabriella
László Andrásné  Szunyi Józsefné
Lőrincziné Salamon Mária Tóth Anita
Mikulásik Judit  
Molnárné Kaszab Anita  

2012/2013-as nevelési évben nyugdíjba vonuló dolgozóink:

Nagy Lászlóné
Zsidákovits Sándorné
Gyesen lévő dolgozó:
Patai Gabriella 

Befejezés helyett... hogy a szép emlékek megmaradjanak

40 év! Hosszú vagy rövid idő egy intézmény életében? Valószínűleg hosszú. Főképpen úgy, hogy még mindig örömmel, az új nap szépet, sikert hozó reményével jövünk dolgozni. Ezt igyekszünk táplálni továbbra is.

A korai nehézségek után megerősödött kollektíva érlelődött ki. Tudtuk, hogy csak tudatosan, egymást segítve, tisztelve tudunk sokat tenni, és hozzájárulni a gyermekek fejlődéséhez.

Visszaemlékezve az intézményben eltöltött 36 évre, úgy érzem, hogy elrepültek az évek. És valóban a szép pillanatok és emlékek maradtak meg- szinte felerősödve. Felelevenedik bennem egy-egy jól sikerült foglalkozás, szakmai megbeszélés, a sok innováció, amelyek beépítése az óvoda mindennapi életébe magánemberként is szemléletváltást idézett elő bennünk, dolgozókban. Előjönnek az emlékek a sok kirándulásról- akár a gyerekekkel, akár a kollektívával-, a szülőkkel közösen átélt, szép, meghitt ünnepeink, avagy a gazdag, színvonalas programjaink, rendezvényeink, amelyekkel hagyományt teremtettünk. És természetesen a mosolyok, a köszönő, elismerő szavak.

Milyen büszkén, elégedettséggel tanulmányoztuk az iskolai pozitív visszajelzéseket volt nagycsoportosaink iskolai beilleszkedéséről, teljesítményéről. Mindez új színt adott még a nehézségeknek, a néha megnyugtató módon megoldhatatlannak tűnő feladatnak, helyzeteknek is. De megemlíthetném a dolgozók családi életében történt örömöket, gyermekek házassága, unokák születése. Megannyi megosztott öröm és élmény...

Hány, de hány volt "kis pitypangosnak" már a gyermeke is "elballagott" tőlünk az iskolába. Sokszoros "óvodai nagymamák" lettünk. Volt család, aki 12 évig volt az óvoda lakója. Köszönettel tartozunk nekik azért, hogy legféltettebb kincseiket ránk bízták. Ez további lendületet öntött munkánkba.

A majdnem 18 éves vezetői munkám alatt többször szembesültem azzal, hogy a mai fokozottan változó világban egyre nehezebb feladat egy nyugodt, békés és kiszámítható környezetet biztosítani a felnövekvő gyermekeknek és a velük foglalkozó felnőtteknek. De mindig is arra törekedtem, hogy olyan alkotó közösségünk alakuljon ki, amelyben jól érzi magát a gyermek, szeret óvodába járni, melyben a legjobb tudásuk szerint nevelhetnek a dolgozók, és ahol testi- szellemi biztonságban tudhatja gyermekét a szülő.

Nem volt mindig zökkenőmentes a megvalósítás, hiszen a hol ritkábban- hol gyakrabban változó körülmények, a nehezedő gazdasági helyzet, a törvényi változások bizony rányomták a bélyegüket. De a Pitypangos kollektíva mindig hitte, hogy amit csinálunk az gyermeknek és felnőttnek egyaránt jó. Így sikerült úrrá lenni a nehézségeken.

Füst Milán gondolata, miszerint " A pedagógus ne csak tanítványait nevelje, hanem önmagát is fejlessze!" állandó feladatot jelentett a gyermekek személyiségének minél sokoldalúbb fejlesztése érdekében. Úgy vélem, hogy eredményesen éltünk vele, a szülők megelégedésére is.

Kívánom az intézménynek, a kollektívának hogy továbbra is érezhető legyen az óvodában a szeretetteljes, biztonságérzetet sugárzó, érzelmekben gazdag óvodai élet, ahol minden nap jut hely a humornak és a jókedvnek is.

Az együtt megélt sikerek és nehézségek feldolgozásának pozitív élményével itt a vége, persze csak úgy csendben jegyzem meg " Ha nincs út, keressétek továbbra is az ösvényt, ha nincs ösvény, vágjatok egyet, amiből később út lehet."

ÓÓÓ, te 40 év! Bizonyára idősebbek is lettünk, bölcsebbek is talán... sok mindent adtál...Köszönjük!!!

Zsidákovits Sándorné, nyugdíjba vonuló óvoda vezető

Az "ÖSVÉNYT" készen kaptuk előző óvoda vezetőinktől, és kötelességünk azt úttá szélesíteni a gyermekek érdekében.

Úgy gondolom, egy intézmény jelenéről és jövőjéről gondoskodni különleges misszió, annál is inkább, mert emberek, gyermeke sorsa, életminősége a tét.

Vezetőink a negyven év során kialakított, egyenletesen fejlődő, kiegyensúlyozott, szakmai sikerekben gazdag kollektívát, szakmai örökséget és egy olyan óvodát adtak át, AMELYBE JÓ BEMENNI, JÓ ÉLNI, JÓ DOLGOZNI, AHOL JÓ GYEREKNEK LENNI!

Szeretném elődeimhez MÉLTÓ emberi tartással, szakmai felelősségvállalással ilyennek megőrizni óvodánkat kolléganőimmel együtt, melyet mindig vidám gyermekzsivaj tölt be. Azon fáradozni, hogy olyan óvodában játszhassanak, nevelkedjenek, tevékenykedjenek, ahol MINDEN az Ő érdeküket, fejlődésüket szolgálja.

" Én tudom, mint a kisgyermek, csak az boldog, ki játszhat..."

Sebestyén Mihályné

Intézményvezető

Tóth Krisztina: Mit jelent a pitypang..?


 

Pitypang virág bóbitája,
akár a Nap koronája.
Virít zöld és sárga színben,
hogy később sok kis magot hintsen.

Udvarában óvodánknak
Pitypangosok szaladgálnak.
Gyermekzsivaj száll az égbe,
büszkék vagyunk rájuk nézve.

Napról-napra növekednek,
szeretik a környezetet.
Az ovis évek gyorsan szállnak,
kisgyermekből naggyá válnak.

Megtanulnak szépen enni,
öltözködni, viselkedni.
Tudnak sok kis verset, mesét,
nagyon szeretik a zenét.

Pár évig mi óvjuk őket,
míg iskolásokká nem nőnek.
Akkor aztán kirepülnek,
elengedjük kis kezüket.

Szétszóródnak a kis "magok".
Az élet rendje, ők már nagyok.
De évről-évre jön a váltás,
a sok új kis pitypang "hajtás".