Ismerje meg a Lakótelepi Óvóda mindennapjait
 

 

 

 

Óvodánkban barátságos előtér fogadja a hozzánk betérő vendégeket, óvodásaikat szüleikkel együtt.

 

          
 Tavi halaink telelő helye                                  Ficánkoló halkülönlegességek                   

 

 

Családias légkörű, hangulatos csoportszobákban szeretettel várják óvodapedagógusaink, dajka nénijeink a Pitypangos Palántákat.
 

                                      

                                                        Maci csoport                                                              Makk Marci csoport

                                     

                                                       Margaréta csoport                                                            Süni csoport

 
  
 
Tornatermünkben – Mozogni jó!  Az egészséges életmódra szoktatás jegyében
 
        
 
 
Állításunkat szeretnénk bizonyítani óvodai szinten kialakított mozgásprogramunkkal, mely a hét minden napjára biztosítja gyermekeink tervezetten szervezett és szabad mozgásfejlesztését.
 
 
Mozgásprogramunk – „mindennapos testi nevelés”
 

 

 

Délelőtt: Séták, kirándulások, udvari élet a szabad mozgásfejlesztés jegyében, sportvetélkedők téli időszakban, FUTABATTA (városi rendezvénybe bekapcsolódás).
 
A csoportos testnevelés foglalkozáson minden kis óvodásunk saját óvó nénijével – differenciált fejlesztés mellett – élvezheti a jól felszerelt tornatermi lehetőségeket.
 
A fejlesztő pedagógusaink heti két alkalommal a rászoruló gyermekeket célirányosan fejlesztik.
Célja: a különböző részképesség zavarokban (pl. keresztdominancia, szemtorna, téri irányok, alak-háttér megkülönböztetés, testséma fejlesztés) szenvedő gyermekek fejlesztése, az iskolakészültség elérése érdekében.
 
          
 
 
Kiemelt nagycsoportos testnevelésen – az óvoda vegyes csoportjaiból minden 6-7 éves gyermek részt vesz. Tartásjavítás, lábtorna és a módszertanilag felépített mozgásrendszer kerül megvalósításra.
 
Célja: A gyermekek életkorának megfelelő koordinációs és kondicionális képességek kialakítása a szervezett mozgástevékenységben.
 
 
 
1 A vízhez szoktató foglakozásokra szintén a kiemelt tiszta nagycsoportos társaság jár, akik a Képviselő-Testület jóvoltából ingyen vehetik igénybe a tanuszodai játékos foglalkozásokat.
 
Célja: az úszásoktatás előkészítése, barátkozás egy másik közeggel, a vízzel.
 

 

Gyógytestnevelésben részesülnek azon kiszűrt gyermekek, akiknek pontos diagnózisát ortopéd szakorvos adja meg. A tartási rendellenesség, kóros lábprobléma, gerinc és mellkas deformitás miatt járnak a foglalkozásokra a gyerekek, ahol speciális gyakorlatokkal segítjük gyógyulásukat.
 
                 
 
 
A Zenés preventív torna 4-5 éveseknek, 6-7 éveseknek külön csoportban kínál változatos lehetőségeket, ahová minden hónap első szerdáján szeretettel várjuk a szülőket is. Megtapasztalhatják, hogy a zene, a táncos mozgásformák hogyan segítik a civilizációs ártalmak által okozott testi deformitások kialakulásának megelőzését és korrigálását.
 
Célja: az érzelem, a funkciók, az izomérzés fejlesztése annak érdekében, hogy a gyermekek megszeressék a mozgást, hogy önmagukhoz mérten saját ütemben fejlődjenek. Mindezt úgy, hogyörömforrás legyen. Az örömteli légkörben végzett szabad, természetes mozgások sok játékos elemet tartalmaznak. A gyermekek megismerjék izmaikat (testséma fejlesztés), elsajátítsák a feszítést és a lazítást (gyermekjóga elemeivel). Mozgáshoz kapcsoltan elsajátítsák a helyes légzéstechnikát, továbbá a zene és a táncos elemek alkalmazásával az esztétikus mozgás kialakítása. 
 
A módszer várható eredményei:
           - Többet és szebben fognak mozogni a gyermekek,
           - Tartásuk nem válik hanyaggá,
           - Nem híznak el, hajlékonyak maradnak,
           - Egyensúlyérzékük segíti őket mindenféle mozgástípus elsajátításában és gyakorlásában,
           - Megfelelő légzésbeállítással, izomerősítéssel növelhető lesz a gyermekek állóképessége.
 
 
Gyógypedagógusunk egyéni fejlesztése az SNI-s (sajátos nevelési igényű) gyermekekkel külön szobában folyik 2011. szeptemberétől.
 
                
 
 
Logopédusunk egyéni fejlesztése, a beszédelmaradásban szenvedő, ill. beszédproblémával küszködő gyermekeink részére.